Isännöitsijätoimisto
Hirvonen

Laadukasta isännöintiä

sukupolvelta toiselle

yli 35 vuoden ajan!

Asukasinfo

Asukasinfosta löydät tietoa taloyhtiön perusasioista, huoneiston hoidosta ja remonttien tekemisestä

button_siirry  

Jätä viesti isännöitsijälle

Ikkunaan avautuvien sähköpostiosoitteiden kautta voit jättää viestin isännöitsijälle.

Huoneiston muutostyöilmoitus

Täältä löydät tietoa huoneistoremonteista sekä ohjeet muutostyöilmoituksen  laatimiseksi


button_siirry  

Uudelle osakkeenomistajalle
Muuttajalle
Kotivakuutus
Huoneiston huoltotoimet
Huoneistoremontit
Vastuunjakotaulukko
Avainturvallisuus
Paloturvallisuus
Ilmanvaihto ja lämmitys
Jätehuolto ja jätteiden lajittelu
Järjestysmääräykset
Talohuollot

Uudelle osakkeenomistajalle

Tervetuloa osakkeenomistajaksi isännöimäämme taloyhtiöön!

Olemme koonneet tähän muutamia käytännön asioita, jotka uuden osakkeenomistajan on syytä huomioida.

Osakeluetteloon rekisteröiminen

Uuden osakkeenomistajan tulee rekisteröidä tehty osakesiirto yhtiön osakeluetteloon. Asunto-kaupoissa, jossa on mukana kiinteistönvälittäjä, niin kiinteistövälittäjä toimittaa isännöitsijälle automaattisesti tarvittavat asiakirjat rekisteröintiä varten. Mikäli kiinteistövälittäjä ei ole ollut mukana tekemässä asuntokauppaa, niin ostajan tulee itse toimittaa tarvittavat asiakirjat isännöitsijälle. Isännöitsijälle tulee toimittaa rekisteröintiä varten osakkeiden saantoon liittyvä kauppakirja, ilmoitus varainsiirtoverosta veroviraston leimalla ja kopio osakekirjasta. Osakekirjassa tulee olla siirtomerkintä tehtynä saannon merkiksi ennen rekisteröintiä.

Perinnönjako ym. erikoissaantotilanteisiin tarvittavista papereista saatte tarvittaessa lisätietoja isännöitsijätoimiston asiakaspalvelusta.


Maksulomakkeet

Rekisteröityänne taloyhtiön uudeksi osakkeenomistajaksi saatte isännöitsijätoimistol¬tamme esitäytetyn vastikkeenmaksulaskun, jolla vastikkeet ja muut maksut tulee suorittaa.
Älkää maksako vastikkeita aikaisemman omistajan maksulomakkeilla!

Tarkistakaa vastikkeenmaksulaskusta olevat nimi- ja osoitetiedot sekä veloitusten oikeellisuus ja ilmoittakaa mahdollisista muutoksista (esim. henkilömuutokset vesimaksuja varten).

Vastiketta maksettaessa on ehdottomasti käytettävä laskussa näkyvää maksussa ole¬van kuukau¬den loppusummaa sekä laskussa näkyvää viitenu¬me¬roa. Viitenumero on pysyvä. Maksun loppusummaa ei saa muuttaa!


Huoneiston remontointi

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa kirjallisesti etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen.

Käytännössä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan huoneistossa suoritettavat maalaus- ja tapetointityöt. Huolehdittehan siitä, että ilmoituksenne on täytetty huolella ja sen käsittelyllä jää yhtiön hallinnossa riittävästi aikaa!

Lisäohjeita löydät Huoneistoremontit osiosta.

Vikailmoitukset

Mahdolliset vikailmoitukset vuotavista vesikalusteista tms. vioista tulee tehdä viipymättä huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.
Palovaroittimet

Pelastustoimilain mukaan kaikissa huoneistoissa tulee olla jokaisen kerroksen alkavaa 60 huone-m2 kohden vähintään yksi palovaroitin. Palovaroittimen hankinta- ja kunnossa-pitovelvollisuus on huoneiston asukkaalla. Muistakaa testata palovaroitin säännöllisesti ja aina pitkän poissaolon jälkeen. Uusikaa paristo tarvittaessa.


Pesukonehanat

Muistakaa sulkea pyykinpesu- ja astianpesukoneen hanat sekä katkaista virta aina, kun pesukone on lopettanut ohjelman. Älkää koskaan jättäkö pesukonetta käyntiin, mikäli ette ole kotona.

Pesukoneen asennuksen tulee tehdä ammattimies. Astianpesukoneen alla tulee käyttää muovista turvakaukaloa. Tarkistakaa/tarkistuttakaa pesukoneen ja astianpesukoneen liitokset kerran vuodessa. Suosittelemme, että pyykinpesukone asennettaisiin aina tilaan lattiakaivo.


Kotivakuutukset

Huolehtikaa, että Teillä on voimassa oleva ja oikean määräinen kotivakuutus. Taloyhtiö on vakuuttanut vain rakennukset ja kunkin asunnon koti-irtaimiston vakuuttamisesta vastaa aina huoneiston haltija. Esimerkiksi suuressa vuotovahingossa tai tulipalossa mahdollisesti tarvittavan tilapäisasumisen osalta korvausta saa vain kotivakuutuksesta. Myös poikkeuk¬sellisen kalliiden sisustusmateriaalien osalta on hyvä keskustella kotivakuutusyhtiön kanssa.

Sijoitushuoneistojen omistajien on hyvä varmistaa vuokrasopimuksissa tai muuten, että myös vuokralaisillanne on voimassa oleva kotivakuutus.
Mikäli olette sijoitushuoneiston omistaja, harkitkaa mahdollisen vuokratulojen keskeytys-vakuutuksen ottamista, koska taloyhtiön vakuutus ei kata mahdollista vuokratulon keskeytymistä esim. edellä mainituista syistä.


Jätehuolto ja jätteiden lajittelu
Osakkeenomistajan/asukkaan on ehdottomasti lajiteltava jätteensä oikeisiin asioihin.

Astioiden ulkopuolelle ei saa jättää minkäänlaista jätettä, koska jokaisesta ylimääräisestä tavarasta tulee yhtiölle lisämaksu.

Pahvilaatikot on ehdottomasti hajotettava ja taiteiltava. Niitä ei saa laittaa kokonaisena laatikoihin tai jättää astioiden ulkopuolelle.

Jätteiden lajittelusta saat lisäohjeita Jätehuolto ja jätteiden lajittelu osiosta.


Vesikalusteet ja lattiakaivot

Ilmoittakaa mahdollisista vuotavista vesikalusteista välittömästi vuodon havaittuanne.
Pienikin vuoto wc-istuimessa tai hanassa aiheuttaa vuositasolla useiden satojen eurojen kustannukset. Taloissa, joihin on asennettu vesimittarit, tämä kustannus kohdistuu suoraan osakkeenomistajaan/ asukkaaseen.
Kylpyhuoneiden lattiakaivojen puhdistaminen kuuluu jokaisen asukkaan kunnossapitovastuulle. Lattiakaivon puhtaana pitäminen on erittäin tärkeää välttääksemme viemäritukoksia sekä mahdollisia padotustilanteista tapahtuvia kosteusvaurioita. Lattiakaivo tulisi puhdistaa säännöllisesti.


Jääkaappi

Myös jääkaappi saattaa aiheuttaa sulamisvesien takia kosteusongelmia huoneistoon. Puhdista säännöllisesti jääkaapin sulamisvesi allas. Käytä myös jääkaapin alla muovista turvakaukaloa. Jääkaapin jäähdytysritilät on myös hyvä imuroida paloturvallisuuden takia vuosittain. Älä jätä jääkaappia sulamaan ilman valvontaa.


Muuttoilmoitus rekisteriviranomaisille ja huoltoyhtiölle/isännöitsijälle

Muistakaa tehdä muuttoilmoitus rekisteriviranomaisille sekä huoltoyhtiölle ja isännöitsijä-toimistolle. Lisäohjeet löydät Muuttajalle osiosta.