Isännöitsijätoimisto
Hirvonen

Laadukasta isännöintiä

sukupolvelta toiselle

yli 35 vuoden ajan!

Asukasinfo

Asukasinfosta löydät tietoa taloyhtiön perusasioista, huoneiston hoidosta ja remonttien tekemisestä

button_siirry  

Jätä viesti isännöitsijälle

Ikkunaan avautuvien sähköpostiosoitteiden kautta voit jättää viestin isännöitsijälle.

Huoneiston muutostyöilmoitus

Täältä löydät tietoa huoneistoremonteista sekä ohjeet muutostyöilmoituksen  laatimiseksi


button_siirry  

Uudelle osakkeenomistajalle
Muuttajalle
Kotivakuutus
Huoneiston huoltotoimet
Huoneistoremontit
Vastuunjakotaulukko
Avainturvallisuus
Paloturvallisuus
Ilmanvaihto ja lämmitys
Jätehuolto ja jätteiden lajittelu
Järjestysmääräykset
Talohuollot

Huoneiston muutostyöilmoitus:

TALOYHTIÖ:

Taloyhtiön nimi *
Osoite *
Postinumero ja -toimipaikka *
Huoneistonumero, jossa muutos tehdään *

OSAKAS:

Nimi *
Kotiosoite *
Postitoimipaikka ja -numero *
Puhelin *
Sähköposti

SUUNNITELTU MUUTOSTYÖ:

Muutostyön kohde: *
Muutostyön kuvaus: *
Vaadittavat viranomaisluvat:

Rakennustekniset työt

(RAK.)Urakoitsija:
(RAK.)Y-tunnus:
(RAK.)Yhteyshenkilö:
(RAK.)Puhelinnumero:
(RAK.)Yhteystiedot:

LVI-tekniset työt+

(LVI)Urakoitsija:
(LVI)Y-tunnus:
(LVI)Yhteyshenkilö:
(LVI)Puhelin:
(LVI)Yhteystiedot:

Sähkötyöt+

(SÄHKÖ)Urakoitsija:
(SÄHKÖ)Y-tunnus:
(SÄHKÖ)Yhteyshenkilö:
(SÄHKÖ)Puhelin:
(SÄHKÖ)Yhteystiedot:

Vedeneristystyöt++

(VED)Vedeneristystyön tekijä:
(VED)Sertifikaatti:
(VED)Yhteystiedot:

Valvoja+++

Osakkaan asettama valvoja / työnjohto

Aikataulu

Alkamispäivä
Päättymispäivä
Lisätietoja

Muutostyöilmoitus tulee antaa isännöitsijälle riittävän ajoissa (vähintään 1 kk)
ennen töiden aloittamista.

Remontin kustannuksista vastaa osakkeenomistaja. Taloyhtiölle mahdollisesti kuuluvista/tulevista
kustannuksista on sovittava erikseen taloyhtiön edustajan kanssa.

+
LVIS-työt tulee suorittaa noudattaen ko. alojen määräyksiä ja asentajalla tulee olla kaikki töissä
tarvittavat luvat ja pätevyydet. Sähköasennuksista tulee laatia käyttöönottotarkastuspöytäkirja,
mikä tulee toimittaa taloyhtiölle.

++
Vesieristäjällä tulee olla voimassa oleva VTT:n märkätila-asentaja sertifikaatti tai materiaalitoimittajan
todistus annetusta koulutuksesta käytettävälle tuotteelle.

+++
Rakennuttaja (osakas) vastaa hankkeen työnjohdollisista tehtävistä sekä rakennuttajan ominaisuudessa
osaltaan työturvallisuudesta, kuten rakennustöiden turvallisuusmääräyksistä (Vnp. 629/94) määritetään.
Jos rakennuttajan ammattitaito tai tietämys ei riitä ko. asioiden hoitoon, rakennuttajan tulee nimetä erikseen vastuuhenkilö vastaavaksi työnjohtajaksi.

Remontissa on noudatettava hyvää rakennustapaa, tuotteiden valmistajan ohjeita, voimassa olevia lakeja ja asetuksia, valtioneuvoston sekä ministeriöiden päätöksiä sekä niihin verrattavia julkioikeudellisia
määräyksiä. Rakentamisessa on noudatettava myös Suomen rakentamismääräyskokoelman säädöksiä sekä RYL-normeja.  

Rakennuttaja tulee huolehtia riittävästä työalueen ulkopuolisesta suojauksesta (esim. porraskäytävä).
Työalueen ulkopuolelle leviävä pöly ja lika tulee poistaa viivytyksettä.
Työalueen ulkopuoliset kiinteistön alueet pidetään puhtaana päivittäisellä siivouksella.
Siivouksen voi ostaa esim. huoltoyhtiöltä.

Taloyhtiöllä on oikeus asettaa hankkeeseen oma valvoja.
Valvojan kustannuksista vastaa rakennuttaja.
Valvojan käyttö/käyttämättä jättäminen ei poista tekijän vastuuta.
 
Hyväksyn ylläolevat ehdot lähettämällä lomakkeen.

* Pakollinen kenttä