Isännöitsijätoimisto
Hirvonen

Laadukasta isännöintiä

sukupolvelta toiselle

yli 35 vuoden ajan!

Asukasinfo

Asukasinfosta löydät tietoa taloyhtiön perusasioista, huoneiston hoidosta ja remonttien tekemisestä

button_siirry  

Jätä viesti isännöitsijälle

Ikkunaan avautuvien sähköpostiosoitteiden kautta voit jättää viestin isännöitsijälle.

Huoneiston muutostyöilmoitus

Täältä löydät tietoa huoneistoremonteista sekä ohjeet muutostyöilmoituksen  laatimiseksi


button_siirry  

Uudelle osakkeenomistajalle
Muuttajalle
Kotivakuutus
Huoneiston huoltotoimet
Huoneistoremontit
Vastuunjakotaulukko
Avainturvallisuus
Paloturvallisuus
Ilmanvaihto ja lämmitys
Jätehuolto ja jätteiden lajittelu
Järjestysmääräykset
Talohuollot

Huoneiston huoltotoimet

Olemme koonneet tähän Huoneiston huoltotoimet -osioon ohjeita ja neuvoja osakkaille/ asukkaille, jotta he tietäisivät, kuinka huoneiston hoito/huolto suoritetaan oikein ja kuinka menetellään, jos huoneiston rakenteissa, materiaaleissa tai laitteissa havaitaan vaurioita.

Yhtiömuotoisessa asumisessa huoneistojen haltijalla on velvollisuus tarkkailla huoneistonsa kuntoa sekä kunnossapitää ja hoitaa huoneistoa huolellisesti.

Osakkeenomistajan/vuokralaisen on lain mukaan viipymättä ilmoitettava taloyhtiölle/ vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta taloyhtiö/vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, mikäli korjaus on suoritettava välittömästi vahingon suurenemisen estämiseksi.

Ilmoituksen laiminlyönnistä voi seurata vahingonkorvausvastuu taloyhtiötä tai vuokranantajaa kohtaan.

Osakkeenomistajan/vuokralaisen kunnossapito- ja ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen takaa sen, että viat pystytään korjaamaan oikea-aikaisesti ja asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina, eivätkä esimerkiksi vesivuotojen aiheuttamat vauriot pääse pitkittyessään aiheuttamaan home- ym. terveydellisiä ongelmia, joiden poistaminen lisää kalliiden korjauskustannusten ohella mm. sairaudenhoitomenoja.